Perşembe, Eylül 29, 2022
Google search engine

E-Ticaret Hukuku

E-TİCARET HUKUKU

E-ticaret sitelerinin hukuksal açıdan dikkat etmesi gereken çok fazla detay söz konusudur. 

Sitenin kuruluş aşamasından tutun( ETBİS), sipariş aşamaları, iade, değişim, iptal süreçleri, cayma hakkı, e-ARŞİV, e-Fatura, fatura üzerinde bulunması gereken yasal zorunluluklar, İYS ( İleti Yönetim Sistemi )  sözleşmeler ( KVKK, Kvkk başvuru formu, Bilgi toplumu hizmetleri, Mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu, Çerez politikası, Kullanım sözleşmesi, gizlilik politikası ve üyelik sözleşmesi gibi sözleşmelerin bulunması gereklidir. Eğer bir Pazaryeri altyapınız bulunmakta ise, Marka koruma, Tedarikçi sözleşmesi gibi ekstra sözleşmelerin de ekleneceğini unutmayın. 

Lütfen, birilerinin sizlere biz sözleşmelere başka sitelerden alıp düzenleyebilir ve sitenize ekleriz demelerine aldırış etmeyin. Şu an herkes e-ticareti ve hukukunu bildiğini iddaa etmektedir. Bu yanlışa girmeyin. Bir çok sitede halen eski olan Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun’un eski versiyonu olan 4077 Sayılı kanun yazmaktadır ( Yeni Kanun No: 6502’dir.)veya Farklı bir siteden alınan sözlemelerin içerisinde, alıntı yapılan site bilgileri, linkleri gibi unutulan bilgiler bulunmaktadır.

Öncelikle E-ticaret Mevzuatlarını yayımlanmış Resmi Gazetelerden okuyun. Daha sonra ise E-ticaret Hukukuna hakim bir avukat bulun.

www.eticaret.gov.tr adresine girerek ; 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununu,

6502 sayılı tüketicinin korunması kanununu,

Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliğini,

Cayma Hakkını, 

Kişisel verileri koruma konununu,

Markaların korunması hakkındaki kanun ve Fikri sınai haklar kanunu da okumanızı tavsiye ederiz.

Sözleşmelerin içerisinde değiştiremeyeceğiniz maddeler bulunduğu gibi, şirketinizin iç işleyişine göre bilgilerinizi yazabileceğiniz alanlar bulunmaktadır. Tüketicinin ve şirketinizin haklarını korumak üzere yazılacak olan bu alanlara, yasal yükümlülüklerin dışına çıkamayacağınızı unutmayın.

 

 

 

ETBİS : ( Elektronik Ticaret Bilgi Sistemleri ) E-ticaret Sitenizi açmadan evvel  yani satış faaliyetlerinize başlamadan evvel kayıt olmanız gerekmektedir.  Yurt içinde yerleşik olup elektronik ticaret faaliyetinde buluunmayan fakat yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan, sipariş alan hizmet sağlayıcıların faaliyete başlamadan önce de ETBİS’E kayıt olması gerekir.

Amaç ; 

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciyi korumak ve e-ticaret işlemlerini kayıt altına almaktır.

E-Ticaretten satış yapan firmaların bilgilerini kayıt etmek ve kayıt dışılığın önüne geçmektir.

ETBİS’e kayıt olmak için herhangi bir ücret ödenmemektedir. www.eticaret.gov.tr adresinden kayıt yapabilirsiniz. 

Gerçek ya da tüzel kişi tacirlerin ETBİS’e kaydı için;

– MERSİS numarası,

– Vergi kimlik numarası,

– Esnaf ve sanatkarlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası,

– E-ticaret ya da aracılık faaliyetinde bulunan mobil uygulama ve alan adı bilgileri gerekmektedir.

ETBİS’e kayıt olurken;

– Tebligata elverişli KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)  adresi,

– Elektronik ticaretin türü,

– Elektronik ticaret dışındaki faaliyetler,

– Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü,

– Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri,

– Elektronik ticaret ortamında ikinci el mallarım satışa sunulup sunulmadığı ve sunuluyorsa ikinci malların türü bildirilmelidir.

GÜVEN DAMGASI : 

Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile e-ticaret siteleri için yeni bir sisteme geçilmiştir. Ticaret Bakanlığı, Türkiye’deki tek güven damgası sağlayıcı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni yetkilendirmiştir.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde güven damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır.

Güven damgasının işlevi açık bir şekilde “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının” varlığına işarettir.

-Güven damgasının bulunması, TOBB’un ilgili e-ticaret sitesine kefil ya da garantör olduğu anlamına gelmez.

-Güven damgası, sayfada bulunan mal ya da hizmetlerin kalitesine de garanti olarak yorumlanamaz.

-Güven damgası, web sayfasında ticareti yapılan mal ya da hizmetin ifasına yahut vaat edilen niteliklerine ilişkin finansal bir güvence olarak da anlaşılamaz.

Güven damgası kullanılan hiçbir ülkede de Güven Damgası Sağlayıcı’nın ilgili web sayfalarına bir garantörlük verildiği şeklinde yorumlanmamaktadır.

İYS : 

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi, mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Bir izin iptali en geç 3 iş günü içerisinde işleme alınarak iptali gerçekleşen kişiye mail/SMS gönderilmesi sonlandırılmalıdır. 

 

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ : 

Bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri için kanuni bir zorunluluk olan MTHS Hizmetinin şirket web sitesine uygulamasını sağlayan bağlantı adıdır. Bilgi toplumu hizmetleri kapsamı yönetmeliklerde tanımlanmıştır. (SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK )

Firmanın web sayfasının altında ( Sadece Türkçe sitede yer alması yeterlidir) bir link olarak BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ bağlantısı yer almalıdır. 

Aşağıdaki şartlardan herhangi 2 tanesini taşıyan firmalar BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ’ne kayıt olmalıdırlar. 

  • Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası. 
  • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası. 
  • Çalışan sayısı 175 kişi.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU : 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin korunmasının özünde kişiliğin korunması yer almaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır. 2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20 nci maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Kanunla, kişisel verilerin işlenmesi disiplin altına alınarak sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı  sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturularak, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi hedeflenmektedir. 

 KVKK Konusu çok uzun bir konu olduğundan dolayı sizleri kvkk.gov.tr adresine yönlendirerek tamamını okumanızı tavsiye ederim. 

KİŞİSEL VERİLER BAŞVURU FORMU :  

İlgili kişilerin, veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Bu kapsamda ilgili kişilerin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez.

Kanunda, kişilik hakları ihlal edilen ilgililerin genel hükümlere göre tazminat hakları saklı tutulmuştur. Başvuru yoluna gitmenin zorunlu, şikâyet yoluna gitmenin ise ihtiyari olması sebebiyle, başvurusu zımnen veya açıkça reddedilen ilgili kişinin bir yandan Kurula şikâyette bulunabilmesi, diğer yandan doğrudan yargı yoluna gidebilmesi mümkün olacaktır. Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, ilgili kişilerin hak ihlallerine yönelik olarak doğrudan yargı organlarına başvurmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, konunun yargıya intikal ettirilmesinden önce, veri sorumlusuna başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Veri sorumlusuna doğrudan başvurma zorunluluğu, konunun Kurula iletilmesinden önce uyulması gereken bir zorunluluktur.

Veri sorumlusuna yapılacak başvuruların şekli konusunda Kanunda iki temel hüküm bulunmaktadır. Bunlardan ilki yazılı başvurudur. Yazılı başvuru, genel hükümler gereği ıslak imza içeren belge ile yapılan başvuru anlamına gelmektedir. Buna ek olarak güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler de yazılı şekil şartını sağlayacaktır. Veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm adresinden ulaşabilirsiniz. 

VERBİS :  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesine göre VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt zorunludur. Yasa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan VERBİS sistemine gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetine başlamadan önce kayıt zorunluluğu getirmiştir. Zorunluluklar KVKK’da ve Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir. Yönetmelikte tanımlanmış istisnalar dışında gerçek ve tüzel kişilerin usule uygun biçimde eksiksiz olarak sisteme kayıtlarını yapmaları zorunludur.

Verbis Kayıt Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gerçek ve tüzel kişilere VERBİS sistemine kayıt ve bildirim yaptırabilmeleri için belirli bir süre tanınmıştır. Bu süre içerisinde veri sorumlularının ve hazırlanan envanterin tam olarak sisteme kaydedilmesi gerekir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 27 Aralık 2019 tarihinde aldığı karar gereği, gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS kayıt ve envanter hazırlama süresi 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre uzatılmıştır. Karara göre aşağıdaki tarihlere kadar kayıt yapılması zorunludur.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Verbis Cezaları, Yaptırımları

KVKK hükümleri gereğince VERBİS sistemine kayıt zorunludur. Kanun’un 18’inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendinde kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verileceği hükmedilmiştir.

Kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrası gereği yükümlülüğü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olması halinde görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve işlemin sonucu ve yaptırım Kurul’a bildirilir.

Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereği kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumluları, herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ilgili kişilere bazı kolaylıklar getirmiştir. Buna göre bu imkânsızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurması gerekiyor ve bu başvuruda belirtilen imkansızlığın gerekçesi belirtilerek Kurum’dan ek süre talep edilebilir. Kurum, bir defaya mahsus olmak ve her halde otuz günü geçmemek üzere gerçek ve tüzel kişiye ek süre verebilir.

Bu arada, yaptırımlar sadece maddi cezalarla sınırlı değil. TCK 138/2’ye göre hapis cezası da bulunuyor. Kişisel verileri yok etmeme suçunun konusu Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması ya da yok edilmesi gereken bir veri ise, verilecek ceza bir kat arttırılır. Yani, suçun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olur.

Verbis Kayıt Nasıl Yapılır?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (VERBİS) gerçek ve tüzel kişilerin sicil kaydının nasıl yapılacağını düzenlemiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr aracılığıyla giriş yapılır. Ekrana gelen sayfada yer alan VERBİS butonuna tıklanır ve ilgili alanlar doldurularak VERBİS’e kayıt olunur.

Yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının öncelikle “veri sorumlusu temsilcisi” ataması ve bu atamaya ilişkin onaylı belgeyi ıslak imzalı şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletmesi gerekmektedir.

Kanun ve yönetmeliğe göre, atanacak veri sorumlusu temsilcisi Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişi veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi olmalıdır.

Atanan veri sorumlusu temsilcisi tarafından, veri sorumlusu adına VERBİS ana sayfada yer alan “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” butonu aracılığıyla giriş yapması gerekir.

İlgili alanlar doldurularak PDF formatında başvuru formu sistemden oluşturulur. Oluşturulan formun çıktısı alınarak ıslak imzalı belge şeklinde KVKK Kurumu’nun posta adresine posta yoluyla iletilir veya varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden PDF formatındaki dosya eklenerek Kurum’un KEP adresine iletilir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine “kullanıcı adı” ve “parola” gönderilir.

Veri sorumlusu temsilcisi tarafından “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” butonu aracılığıyla giriş yapıldıktan sonra Türkiye’de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi “irtibat kişisi” olarak atanır. Veri sorumlusu temsilcisi, irtibat kişisi olarak veri sorumlusu temsilcisi bünyesinde çalışan bir kişiyi atayabileceği gibi bünyesi dışında bir kişiyi de atayabilir.

Atanan irtibat kişisi tarafından VERBİS ana sayfada yer alan “Sicile Kayıt” butonu aracılığıyla giriş yapılır ve gelen ekranlara bilgi girişi yapılarak kayıt işlemi sonuçlanır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ve ÖN BİLGİLENDİRME Formu için tıklayınız…

ÇEREZ POLİTİKASI‘na ulaşmak için tıklayınız…

Genel Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız…

Kişisel Verileri Koruma Kanunu yazımız için tıklayınız…

Gizlilik politikası yazımız için tıklayınız…

Önceki İçerikE-ticaret Terimleri Sözlüğü
Sonraki İçerikAracılık Modeli
İlgili İçerikler
- Reklam -
Google search engine

En Çok Okunanlar

Son Yorumlar